Erhvervspris

Gardernetværks særlige hæder til gardere i erhvervslivet,

Som en af landets største netværk for erhvervsaktive livgardere, har Gardernetværk været et aktivt samlingspunkt for medarbejde, leder og selvstændige erhvervsfolk siden 2005.

Derfor har Gardernetværks ledelse besluttet at uddele to priser, ”Gardernetværks Erhvervspris” og "Gardernetværks Talentpris".


Gardernetværks Erhvervspris: Prisen gives som en ledelsespris til en topleder, der har skabt fremragende resultater i en privat eller offentlig virksomhed.

 

Gardernetværks Talentpris: Prisen gives til en tidligere Garder, der her skabt eller taget initiativ til en nyskabelse, forandring eller på anden måde gjort en forskel.

Prismodtagerne behøver ikke at være medlem af netværket, men naturligvis er det en forudsætning at personen har været eller er tjenstgørende ved Den Kongelige Livgarde.


Gardernetværk har nedsat en komite som er sammensat af repræsentanter fra forsvaret og erhvervslivet. Formand for komiteen er chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek. De øvrige medlemmer er, adm. direktør og Præsident for Gardernetværk Michael Klitvad, adm. direktør Torben Schwabe, Managing Partner Troels Gjerrild og erhvervsassurandør Morten Klitvad.  

 

Priserne uddeles en gang årligt, ved et særligt arrangement i september. Prismodtagerne vælges af komiteen blandt indsendte kandidater, som indstilles af Gardernetværks medlemmer i perioden fra 1. marts til 1. maj. Stemmeberettigede er alle Gardernetværks medlemmer.

 

Med indstiftelsen af disse priser, ønsker Gardernetværk at sætte fokus på den militære uddannelse som er med til at skabe dygtige ledere i vores samfund. Derfor støtter Gardernetværk også tjenstgørende gardere i overgangen fra vagttjenesten ved de kongelige slotte, til den civile tilværelse efter værnepligten.


Modtagerne af Gardernetværks priser for overrakt:
Et særligt bevis på denne anderkendelse og et Guldmedlemsskab af Gardernetværk.

 

 

Du kan nominerer en kandidat til hæderen "Gardernetværks Erhvervspris" eller "Gardernetværks Talentpris" ved at sende kandidatens navn med en kort begrundelse, til info1@gardernetvaerk.dk.

 

Prismodtager 2017

 

Den tidligere Nordea topchef, Christian Clausen, modtog Gardernetværks Erhvervspris 2017 på baggrund af en gennemgående flot karriere i det danske og internationalt erhvervsliv. Christian Clausen var i perioden 2007-2015 ansvarlig for mere en 55.000 medarbejdere i Nordea koncernen. Julie Rømsing der er Managing Director hos ISS Evantec GmbH i München modtog Gardernetværks Talentpris 2017 på baggrund af en flot og pletfri lynkarriere siden hun i 2001 blev trådt til civil efter 12 måneder ved Den Kongelige Livgarde. Julie Rømsing er i Tyskland ansvarlig for mere end 900 medarbejdere i ISS Evantec GmbH.

 


 

Prismodtager 2016
 

Overrækkelsen af de to ærespriser, Gardernetværks Erhvervspris og Talentpris 2016 gik til President- & CEO Morten Falkenberg og Iværksætter Pierre Skovgaard. 

President- & CEO Morten Falkenberg modtog mandag d. 19. september 2016 Gardernetværks Erhvervspris. Tildelingen sker på baggrund af en toplederkarriere med ekstraordinære resultater og topposter i virksomheder som TDC, Electrolux, Coca Cola og siden 2010 som øverste chef for Nobia koncernen. Nobia AB står bag velkendte køkkenbrands som HTH, Invita og Uno Form samt mange flere. Nobia AB er med sine i alt 18 køkkenbrands Europas største køkkenspecialist med hovedkontor i Sverige. Morten Falkenberg er som en af de største danske erhvervsledere på det internationale marked en stor inspiration og et stort forbillede for mange andre. Morten ønskes af Gardernetværks medlemmer tillykke med prisen.

Iværksætter Pierre Skovgaard modtog også mandag d. 19. september 2016 en helt særlig pris, nemlig Gardernetværks Talentpris. Tildelingen sker på baggrund af hans forretningssucces, YOGO, et koncept som han i 2014 etablerede for midler der bla. stammer fra hans tid som professionel soldat. YOGO er det sunde alternativ til den klassiske is butik, hvor du i stedet for flødeis kan købe Frozen Yogurt To Go. YOGO er siden 2014 vokset fra kun en butik midt i Århus til i alt 12 butikker fordelt over det meste af Jylland. Med 12 butikker er YOGO samtidigt den største danske kæde der tilbyder Frozen Yogurt. Pierre Skovgaard var som en del af sin militære karriere udsendt i 2010 på ISAF Hold 8 med 2. bataljon ved Den Kongelige Livgarde.  

 


På billedet ses fra venstre:
Morten Klitvad, Torben Schwabe, Pierre Skovgaard, Mads Rahbek, Morten Falkenberg, Troels Gerrild og Michael Klitvad


Prismodtager 2015
 

Novozymes President & CEO, Peder Holk Nielsen, modtog mandag den 21. september 2015 "Gardernetværks Erhvervspris 2015" på Livgardens Kaserne i København. 

Peder Holk Nielsen tildeles som den første person denne særlige pris med udgangspunkt i en erhvervskarriere, som ikke alene er fascinerende, men også kaster glans over regimentet og er en inspirationskilde for både unge og ældre gardere. Peder Holk Nielsen er øverste chef for virksomheden Novozymes og har igennem de sidste 32 år været tilknyttet ”Novofamilien” med start i Novo Nordisk tilbage i 1984. 

Gardernetværk ønsker Peder Holk Nielsen stort tillykke med prisen som ved en mindre reception blev overrakt af komiteen bag Gardernetværks Erhvervspris. Til minde om dagen og titlen modtog Peder Holk Nielsen en kopi af gardersablen med en indgraveret hilsen.

 


På billedet ses fra venstre:
Assurandør Morten Klitvad, direktør Torben Schwabe, Chefen for Den Kongelige Livgarde oberst, kammerherre Klavs Lawes, President & CEO, Peder Holk Nielsen, adm. direktør Troels Gjerrild og adm. direktør Michael Klitvad.