Kontingent

Årlig kontingentbetaling til Gardernetværk og ophævelse af betaling.


Alle som er medlem af Gardernetværk enten som standardmedlem eller GULD medlem betaler et årligt kontingent. Det er 250 kr. for standardmedlemmer og 1250 kr. for GULD medlemmer. Beløbet er inkl. 25% moms. Passivt medlemskab er gratis.

Fra 1. januar 2018 ændre vi standardmedlemskabet til at koste 300 kr. årligt. Dette skyldes udelukkende vores store udgifter til udvikling og vedligeholdelse af vores hjemmeside og app. Vi håber der er forståelse for denne ændring. (29.03.2017)


Det årlige medlemskontingent betales via Betalingsservice. Dette sker automatisk ved tilmelding på hjemmesiden eller via vores App på Iphone eller Android. Alle personfølsomme data bliver omgående slettet efter brug. Denne ændring sker for at sikre lavest mulige administrationsomkostninger.


Derfor anbefaler vi alle medlemmer af Gardernetværk at tilmelde sig Betalingsservice. 


Udmeldelse af Gardernetværk
Gardernetværk er ikke interesseret i medlemmer som ikke ønsker at være en det af fællesskabet. Derfor er det meget let at melde sig ud. Medlemmet skal blot sende en mail til info1@gardernetvaerk.dk, oplyse medlemsnummer og navn. Samtidig skal det oplyses om man ønsker at overgå til passivt medlemskab som er gratis, eller helt vil slettes af Gardernetværk.


ALLE som har tilmeldt sig Betalingsservice og som ikke længere ønsker at betale medlemskab af Gardernetværk SKAL senest den 15. i måneden før den kommende betaling, meddele dette til Gardernetværk på info1@gardernetvaerk.dk med oplysning om medlemsnummer og navn. Derefter vil vi sikre at man ikke vil blive opkrævet medlemsgebyr i den kommende måned. Når man ikke at blive slettet kan beløbet blive tilbageført til sin konto ved at henvende sig til sin bank. Dette SKAL dog ske senest 7 dage efter den 1. i måneden.


Gardernetværk ønsker kun at have tilfreds medlemmer, derfor kan man altid melde sig ud. Vi giver dog ikke pengene tilbage midt i en 12 måneders medlemsperiode. Med andre ord, alle som har betalt via Betalingsservice kan få tilbageført sin indbetaling op til 7 dage efter beløbet er trukket i banken. Derefter er betalingen bindende for de kommende 12 måneder. Det syntes vi er en fair aftale.