Mission & Vision

Vores mission definerer, hvorfor vi er til. Vores vision definerer, hvor vi vil hen.

Vores mission

Vi skaber muligheder for og netværk til, at det enkelte medlem aktivt udvikler sit professionelle virke i samspil med ligesindede.

Vores vision

Vi vil binde alle tjenestegørende, nyligt hjemvendte og erhvervsaktive Livgardere fra Den Kongelige Livgarde sammen i et netværk til gavn for det enkelte medlems professionelle virke.

Vores ultimative mål er således at være så interessante og relevante, at det bliver lige så selvfølgeligt at være medlem af Gardernetværk, som det er at gejle sit grej i tjenestetiden.

Vores værktøjs- og ammunitionskasse

Skal vi lykkes med at opfylde missionen og gøre visionen til virkelighed, kan vi ikke hvile på laubærrene. Vi skal hele tiden udvikle os, så vi fortsat opleves som et relevant tilbud til medlemmerne. Til hjælp med dette har vi sammensat en værktøjs- og ammunitionskasse, der kombinerer målsætninger med konkrete aktiviteter.

  • Vores nøgleord er dynamik, netværk og erhvervsorientering
  • Vi afholder aktiviteter af relevans for både medlemmets professionelle virke, sociale kontaktflade og personlige udvikling
  • Vi udvikler løbende nye tilbud til medlemmer
  • Vi deler og støtter kommunikationen mellem medlemmer
  • Vi anvender internettet og andre online medier som kommunikationsredskab og organiseringsmåde
  • Vi samarbejder med Den Kongelige Livgarde om Gardens prioriteter
  • Vi måler på medlemmernes engagement og tilfredshed
  • Vi indgår partnerskaber med relevante aktører, når det skaber en win-win situation